Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "bravura" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "bravura" till svenska språket

EnglishSwedish

Bravura

[Bravura]
/brəvjʊrə/

noun

1. Brilliant and showy technical skill

  • "In a final bravura the ballerina appeared to be floating in water"
  • "The music ends with a display of bravura"
    synonym:
  • bravura

1. Briljant och prålig teknisk skicklighet

  • "I en sista bravur verkade ballerinan flyta i vatten"
  • "Musiken avslutas med en uppvisning av bravur"
    synonym:
  • bravur