Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "branched" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "förgrenad" till svenska språket

EnglishSwedish

Branched

[Förgrenad]
/brænʧt/

adjective

1. Resembling a fork

 • Divided or separated into two branches
 • "The biramous appendages of an arthropod"
 • "Long branched hairs on its legson which pollen collects"
 • "A forked river"
 • "A forked tail"
 • "Forked lightning"
 • "Horseradish grown in poor soil may develop prongy roots"
  synonym:
 • bifurcate
 • ,
 • biramous
 • ,
 • branched
 • ,
 • forked
 • ,
 • fork-like
 • ,
 • forficate
 • ,
 • pronged
 • ,
 • prongy

1. Liknar en gaffel

 • Uppdelat eller separerat i två grenar
 • "En leddjurs biramösa bihang"
 • "Långa grenade hårstrån på sin benson som pollen samlar"
 • "En kluven flod"
 • "En kluven svans"
 • "Gaffelblixt"
 • "Pepparrot som odlas i dålig jord kan utveckla beniga rötter"
  synonym:
 • bifurkat
 • ,
 • biramös
 • ,
 • förgrenad
 • ,
 • kluven
 • ,
 • gaffelliknande
 • ,
 • forficera
 • ,
 • utsprängd
 • ,
 • prongy

2. Having branches

  synonym:
 • branched
 • ,
 • branching
 • ,
 • ramose
 • ,
 • ramous
 • ,
 • ramate

2. Har grenar

  synonym:
 • förgrenad
 • ,
 • förgrening
 • ,
 • ramose
 • ,
 • ramous
 • ,
 • rasera