Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "boot" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "boot" till svenska språket

EnglishSwedish

Boot

[Stövel]
/but/

noun

1. Footwear that covers the whole foot and lower leg

  synonym:
 • boot

1. Skor som täcker hela foten och underbenet

  synonym:
 • känga

2. British term for the luggage compartment in a car

  synonym:
 • boot

2. Brittisk term för bagageutrymmet i en bil

  synonym:
 • känga

3. The swift release of a store of affective force

 • "They got a great bang out of it"
 • "What a boot!"
 • "He got a quick rush from injecting heroin"
 • "He does it for kicks"
  synonym:
 • bang
 • ,
 • boot
 • ,
 • charge
 • ,
 • rush
 • ,
 • flush
 • ,
 • thrill
 • ,
 • kick

3. Det snabba släppet av ett lager av affektiv kraft

 • "De fick en bra smäll av det"
 • "Vilken stövel!"
 • "Han fick en snabb brådska av att injicera heroin"
 • "Han gör det för sparkar"
  synonym:
 • smäll
 • ,
 • känga
 • ,
 • ladda
 • ,
 • rusa
 • ,
 • spola
 • ,
 • spänning
 • ,
 • sparka

4. Protective casing for something that resembles a leg

  synonym:
 • boot

4. Skyddshölje för något som liknar ett ben

  synonym:
 • känga

5. An instrument of torture that is used to heat or crush the foot and leg

  synonym:
 • boot
 • ,
 • the boot
 • ,
 • iron boot
 • ,
 • iron heel

5. Ett tortyrinstrument som används för att värma eller krossa foten och benet

  synonym:
 • känga
 • ,
 • stöveln
 • ,
 • järnkänga
 • ,
 • järnhäl

6. A form of foot torture in which the feet are encased in iron and slowly crushed

  synonym:
 • boot

6. En form av fottortyr där fötterna är inkapslade i järn och långsamt krossas

  synonym:
 • känga

7. The act of delivering a blow with the foot

 • "He gave the ball a powerful kick"
 • "The team's kicking was excellent"
  synonym:
 • kick
 • ,
 • boot
 • ,
 • kicking

7. Handlingen att ge ett slag med foten

 • "Han gav bollen en kraftfull spark"
 • "Lagets sparkar var utmärkt"
  synonym:
 • sparka
 • ,
 • känga
 • ,
 • sparkar

verb

1. Kick

 • Give a boot to
  synonym:
 • boot

1. Sparka

 • Ge en känga till
  synonym:
 • känga

2. Cause to load (an operating system) and start the initial processes

 • "Boot your computer"
  synonym:
 • boot
 • ,
 • reboot
 • ,
 • bring up

2. Orsak att ladda (ett operativsystem) och starta de inledande processerna

 • "Starta din dator"
  synonym:
 • känga
 • ,
 • starta om
 • ,
 • ta upp

Examples of using

My computer doesn't boot up anymore.
Min dator startar inte upp längre.
The dog chewed up my boot.
Hunden tuggade upp min stövel.
The man ran into the room wearing a boot on his head, shouted a bunch of gibberish, and promptly exited.
Mannen sprang in i rummet med en stövel på huvudet, ropade ett gäng skratt och gick genast ut.