Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "boldness" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "djärvhet" till svenska språket

EnglishSwedish

Boldness

[Djärvhet]
/boʊldnəs/

noun

1. The trait of being willing to undertake things that involve risk or danger

 • "The proposal required great boldness"
 • "The plan required great hardiness of heart"
  synonym:
 • boldness
 • ,
 • daring
 • ,
 • hardiness
 • ,
 • hardihood

1. Egenskapen att vara villig att åta sig saker som innebär risk eller fara

 • "Förslaget krävde stor djärvhet"
 • "Planen krävde stor härdighet i hjärtat"
  synonym:
 • djärvhet
 • ,
 • vågad
 • ,
 • härdighet
 • ,
 • hårdhet

2. Impudent aggressiveness

 • "I couldn't believe her boldness"
 • "He had the effrontery to question my honesty"
  synonym:
 • boldness
 • ,
 • nerve
 • ,
 • brass
 • ,
 • face
 • ,
 • cheek

2. Fräck aggressivitet

 • "Jag kunde inte tro hennes djärvhet"
 • "Han hade elakheten att ifrågasätta min ärlighet"
  synonym:
 • djärvhet
 • ,
 • nerv
 • ,
 • mässing
 • ,
 • ansikte
 • ,
 • kind

3. The quality of standing out strongly and distinctly

  synonym:
 • boldness
 • ,
 • strikingness

3. Kvaliteten på att sticka ut starkt och tydligt

  synonym:
 • djärvhet
 • ,
 • slagkraft