Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "bold" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "fet" till svenska språket

EnglishSwedish

Bold

[Djärv]
/boʊld/

noun

1. A typeface with thick heavy lines

  synonym:
 • boldface
 • ,
 • bold face
 • ,
 • bold

1. Ett typsnitt med tjocka tunga linjer

  synonym:
 • fetstil
 • ,
 • fet ansikte
 • ,
 • fet

adjective

1. Fearless and daring

 • "Bold settlers on some foreign shore"
 • "A bold speech"
 • "A bold adventure"
  synonym:
 • bold

1. Orädd och vågad

 • "Djärva bosättare på någon utländsk strand"
 • "Ett djärvt tal"
 • "Ett djärvt äventyr"
  synonym:
 • fet

2. Clear and distinct

 • "Bold handwriting"
 • "A figure carved in bold relief"
 • "A bold design"
  synonym:
 • bold

2. Klar och tydlig

 • "Djärv handstil"
 • "En figur ristad i fet relief"
 • "En djärv design"
  synonym:
 • fet

3. Very steep

 • Having a prominent and almost vertical front
 • "A bluff headland"
 • "Where the bold chalk cliffs of england rise"
 • "A sheer descent of rock"
  synonym:
 • bluff
 • ,
 • bold
 • ,
 • sheer

3. Väldigt brant

 • Har en framträdande och nästan vertikal front
 • "En bluff udde"
 • "Där englands djärva kritklippor reser sig"
 • "En ren nedstigning av sten"
  synonym:
 • bluffa
 • ,
 • fet
 • ,
 • ren

Examples of using

We marveled at his bold attempt.
Vi förundrades över hans djärva försök.
They should have bold ideas.
De borde ha djärva idéer.