Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "bodily" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "kroppslig" till svenska språket

EnglishSwedish

Bodily

[Kroppsligt]
/bɑdəli/

adjective

1. Of or relating to or belonging to the body

 • "A bodily organ"
 • "Bodily functions"
  synonym:
 • bodily

1. Av eller som rör eller tillhör organet

 • "Ett kroppsligt organ"
 • "Kroppsliga funktioner"
  synonym:
 • kroppsligt

2. Affecting or characteristic of the body as opposed to the mind or spirit

 • "Bodily needs"
 • "A corporal defect"
 • "Corporeal suffering"
 • "A somatic symptom or somatic illness"
  synonym:
 • bodily
 • ,
 • corporal
 • ,
 • corporeal
 • ,
 • somatic

2. Påverkar eller karakteristiska för kroppen i motsats till sinnet eller anden

 • "Kroppsligt behöver"
 • "En kroppslig defekt"
 • "Kroppsligt lidande"
 • "Ett somatiskt symptom eller somatisk sjukdom"
  synonym:
 • kroppsligt
 • ,
 • korpral
 • ,
 • kroppslig
 • ,
 • somatisk

3. Having or relating to a physical material body

 • "Bodily existence"
  synonym:
 • bodily

3. Att ha eller relatera till en fysisk materiell kropp

 • "Kroppslig existens"
  synonym:
 • kroppsligt

adverb

1. In bodily form

 • "He was translated bodily to heaven"
  synonym:
 • bodily

1. I kroppslig form

 • "Han översattes kroppsligt till himlen"
  synonym:
 • kroppsligt

Examples of using

Mr T (100 years old) avoided conviction for murder, but was found guilty of grievous bodily harm for having intentionally caused wounds.
T (100 år) undvek fällande dom för mord, men befanns skyldig till allvarlig kroppsskada för att ha avsiktligt orsakat sår.
Mr T (19 years old) avoided conviction for murder, but was found guilty of grievous bodily harm for having intentionally caused wounds.
T (19 år) undvek fällande dom för mord, men befanns skyldig till grov kroppsskada för att ha avsiktligt orsakat sår.