Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "blossom" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "blossom" till svenska språket

EnglishSwedish

Blossom

[Blomma]
/blɑsəm/

noun

1. Reproductive organ of angiosperm plants especially one having showy or colorful parts

  synonym:
 • flower
 • ,
 • bloom
 • ,
 • blossom

1. Reproduktionsorgan hos angiospermväxter, särskilt en med pråliga eller färgglada delar

  synonym:
 • blomma

2. The period of greatest prosperity or productivity

  synonym:
 • flower
 • ,
 • prime
 • ,
 • peak
 • ,
 • heyday
 • ,
 • bloom
 • ,
 • blossom
 • ,
 • efflorescence
 • ,
 • flush

2. Perioden med störst välstånd eller produktivitet

  synonym:
 • blomma
 • ,
 • prime
 • ,
 • topp
 • ,
 • storhetstid
 • ,
 • utblomstring
 • ,
 • spola

verb

1. Produce or yield flowers

 • "The cherry tree bloomed"
  synonym:
 • bloom
 • ,
 • blossom
 • ,
 • flower

1. Producera eller ge blommor

 • "Körsbärsträdet blommade"
  synonym:
 • blomma

2. Develop or come to a promising stage

 • "Youth blossomed into maturity"
  synonym:
 • blossom
 • ,
 • blossom out
 • ,
 • blossom forth
 • ,
 • unfold

2. Utveckla eller komma till ett lovande stadium

 • "Ungdom blommade ut till mognad"
  synonym:
 • blomma
 • ,
 • blomma ut
 • ,
 • veckla ut sig

Examples of using

The apple trees will probably start to blossom next week.
Ppelträden börjar nog blomma nästa vecka.
Would God, I were the tender apple blossom, That floats and falls from off the twisted bough, To lie and faint within your silken bosom, Within your silken bosom as that does now.
Skulle Gud, jag var den ömma äppelblomman, som flyter och faller från den vridna grenen, för att ligga och svimma i din sidenbarm, i din sidenbarm som den gör nu.
You are pretty like a cherry blossom.
Du är snygg som en körsbärsblomma.