Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "bloom" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "blomma" till svenska språket

EnglishSwedish

Bloom

[Blomma]
/blum/

noun

1. The organic process of bearing flowers

 • "You will stop all bloom if you let the flowers go to seed"
  synonym:
 • blooming
 • ,
 • bloom

1. Den organiska processen att bära blommor

 • "Du kommer att stoppa all blomning om du låter blommorna gå till frö"
  synonym:
 • blommande
 • ,
 • blomma

2. Reproductive organ of angiosperm plants especially one having showy or colorful parts

  synonym:
 • flower
 • ,
 • bloom
 • ,
 • blossom

2. Reproduktionsorgan hos angiospermväxter, särskilt en med pråliga eller färgglada delar

  synonym:
 • blomma

3. The best time of youth

  synonym:
 • bloom
 • ,
 • bloom of youth
 • ,
 • salad days

3. Ungdomens bästa tid

  synonym:
 • blomma
 • ,
 • ungdomens blomning
 • ,
 • salladsdagar

4. A rosy color (especially in the cheeks) taken as a sign of good health

  synonym:
 • bloom
 • ,
 • blush
 • ,
 • flush
 • ,
 • rosiness

4. En rosa färg (särskilt i kinderna) tas som ett tecken på god hälsa

  synonym:
 • blomma
 • ,
 • rodna
 • ,
 • spola
 • ,
 • rosighet

5. The period of greatest prosperity or productivity

  synonym:
 • flower
 • ,
 • prime
 • ,
 • peak
 • ,
 • heyday
 • ,
 • bloom
 • ,
 • blossom
 • ,
 • efflorescence
 • ,
 • flush

5. Perioden med störst välstånd eller produktivitet

  synonym:
 • blomma
 • ,
 • prime
 • ,
 • topp
 • ,
 • storhetstid
 • ,
 • utblomstring
 • ,
 • spola

6. A powdery deposit on a surface

  synonym:
 • efflorescence
 • ,
 • bloom

6. En pudrig avlagring på en yta

  synonym:
 • utblomstring
 • ,
 • blomma

verb

1. Produce or yield flowers

 • "The cherry tree bloomed"
  synonym:
 • bloom
 • ,
 • blossom
 • ,
 • flower

1. Producera eller ge blommor

 • "Körsbärsträdet blommade"
  synonym:
 • blomma

Examples of using

The Peach Trees are in their full bloom.
Persikoträden är i sin fulla blom.
May a hundred flowers bloom!
Må hundra blommor blomma!
North China is cold in spring, so flowers don't bloom outdoors.
Norra Kina är kallt på våren, så blommor blommar inte utomhus.