Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "blend" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "blandning" till svenska språket

EnglishSwedish

Blend

[Blandning]
/blɛnd/

noun

1. An occurrence of thorough mixing

  synonym:
 • blend

1. En förekomst av noggrann blandning

  synonym:
 • blanda

2. A new word formed by joining two others and combining their meanings

 • "`smog' is a blend of `smoke' and `fog'"
 • "`motel' is a portmanteau word made by combining `motor' and `hotel'"
 • "`brunch' is a well-known portmanteau"
  synonym:
 • blend
 • ,
 • portmanteau word
 • ,
 • portmanteau

2. Ett nytt ord som bildas genom att sammanfoga två andra och kombinera deras betydelser

 • "`smog' är en blandning av `smoke' och `fog'"
 • "`motel' är ett portmanteau-ord gjort genom att kombinera `motor' och `hotel'"
 • "`brunch' är en välkänd portmanteau"
  synonym:
 • blanda
 • ,
 • portmanteau ord
 • ,
 • portmanteau

3. The act of blending components together thoroughly

  synonym:
 • blend
 • ,
 • blending

3. Handlingen att blanda komponenter noggrant

  synonym:
 • blanda
 • ,
 • blandning

verb

1. Combine into one

 • "Blend the nuts and raisins together"
 • "He blends in with the crowd"
 • "We don't intermingle much"
  synonym:
 • blend
 • ,
 • intermix
 • ,
 • immingle
 • ,
 • intermingle

1. Kombinera till ett

 • "Blanda nötterna och russinen tillsammans"
 • "Han smälter in i publiken"
 • "Vi blandar oss inte mycket"
  synonym:
 • blanda
 • ,
 • blanda ihop

2. Blend or harmonize

 • "This flavor will blend with those in your dish"
 • "This sofa won't go with the chairs"
  synonym:
 • blend
 • ,
 • go
 • ,
 • blend in

2. Blanda eller harmonisera

 • "Den här smaken kommer att blandas med de i din maträtt"
 • "Den här soffan passar inte med stolarna"
  synonym:
 • blanda
 • ,
 • ,
 • blanda in

3. Mix together different elements

 • "The colors blend well"
  synonym:
 • blend
 • ,
 • flux
 • ,
 • mix
 • ,
 • conflate
 • ,
 • commingle
 • ,
 • immix
 • ,
 • fuse
 • ,
 • coalesce
 • ,
 • meld
 • ,
 • combine
 • ,
 • merge

3. Blanda ihop olika element

 • "Färgerna smälter väl"
  synonym:
 • blanda
 • ,
 • flux
 • ,
 • blanda ihop
 • ,
 • blanda sig
 • ,
 • säkring
 • ,
 • sammansmälta
 • ,
 • smälta
 • ,
 • kombinera
 • ,
 • sammanfoga