Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "bleed" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "blöda" till svenska språket

EnglishSwedish

Bleed

[Blöda]
/blid/

verb

1. Lose blood from one's body

  synonym:
 • shed blood
 • ,
 • bleed
 • ,
 • hemorrhage

1. Förlora blod från ens kropp

  synonym:
 • utgjutet blod
 • ,
 • blöda
 • ,
 • blödning

2. Draw blood

 • "In the old days, doctors routinely bled patients as part of the treatment"
  synonym:
 • bleed
 • ,
 • leech
 • ,
 • phlebotomize
 • ,
 • phlebotomise

2. Dra blod

 • "Förr i tiden blödde läkare rutinmässigt patienter som en del av behandlingen"
  synonym:
 • blöda
 • ,
 • igel
 • ,
 • flebotomera

3. Get or extort (money or other possessions) from someone

 • "They bled me dry--i have nothing left!"
  synonym:
 • bleed

3. Få eller pressa (pengar eller andra ägodelar) från någon

 • "De blödde mig torr--jag har ingenting kvar!"
  synonym:
 • blöda

4. Be diffused

 • "These dyes and colors are guaranteed not to run"
  synonym:
 • run
 • ,
 • bleed

4. Vara diffus

 • "Dessa färgämnen och färger kommer garanterat inte att rinna"
  synonym:
 • springa
 • ,
 • blöda

5. Drain of liquid or steam

 • "Bleed the radiators"
 • "The mechanic bled the engine"
  synonym:
 • bleed

5. Dränering av vätska eller ånga

 • "Avtappning av radiatorerna"
 • "Mekanikern blödde motorn"
  synonym:
 • blöda

Examples of using

I bleed when I make love.
Jag blöder när jag älskar.
Do your gums bleed?
Blöder ditt tandkött?