Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "blazing" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "blazing" till svenska språket

EnglishSwedish

Blazing

[Flammande]
/blezɪŋ/

noun

1. A strong flame that burns brightly

 • "The blaze spread rapidly"
  synonym:
 • blaze
 • ,
 • blazing

1. En stark låga som brinner starkt

 • "Branden spred sig snabbt"
  synonym:
 • flamma
 • ,
 • flammande

adjective

1. Shining intensely

 • "The blazing sun"
 • "Blinding headlights"
 • "Dazzling snow"
 • "Fulgent patterns of sunlight"
 • "The glaring sun"
  synonym:
 • blazing
 • ,
 • blinding
 • ,
 • dazzling
 • ,
 • fulgent
 • ,
 • glaring
 • ,
 • glary

1. Lyser intensivt

 • "Den flammande solen"
 • "Blindande strålkastare"
 • "Bländande snö"
 • "Fulgenta mönster av solljus"
 • "Den bländande solen"
  synonym:
 • flammande
 • ,
 • förblindande
 • ,
 • bländande
 • ,
 • fulgent
 • ,
 • ordlista

2. Without any attempt at concealment

 • Completely obvious
 • "Blatant disregard of the law"
 • "A blatant appeal to vanity"
 • "A blazing indiscretion"
  synonym:
 • blatant
 • ,
 • blazing
 • ,
 • conspicuous

2. Utan något försök till döljande

 • Helt uppenbart
 • "Uppenbart åsidosättande av lagen"
 • "En uppenbar vädjan till fåfänga"
 • "En flammande indiskretion"
  synonym:
 • flagrant
 • ,
 • flammande
 • ,
 • iögonfallande

Examples of using

The fire's blazing nicely now.
Elden flammar fint nu.
The Christmas tree was blazing with lights.
Julgranen flammade av ljus.
His eyes were blazing with anger.
Hans ögon flammade av ilska.