Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "blasting" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "sprängning" till svenska språket

EnglishSwedish

Blasting

[Blästring]
/blæstɪŋ/

adjective

1. Causing injury or blight

 • Especially affecting with sudden violence or plague or ruin
 • "The blasting effects of the intense cold on the budding fruit"
 • "The blasting force of the wind blowing sharp needles of sleet in our faces"
 • "A ruinous war"
  synonym:
 • blasting
 • ,
 • ruinous

1. Orsakar skada eller sjukdom

 • Särskilt drabbar med plötsligt våld eller pest eller ruin
 • "Den intensiva kylans sprängeffekter på den spirande frukten"
 • "Vindens sprängkraft som blåser vassa snösnålar i våra ansikten"
 • "Ett förödande krig"
  synonym:
 • blästring
 • ,
 • förödande

2. Unpleasantly loud and penetrating

 • "The blaring noise of trumpets"
 • "Shut our ears against the blasting music from his car radio"
  synonym:
 • blaring
 • ,
 • blasting

2. Obehagligt högljudd och genomträngande

 • "Trumpeternas skrällande brus"
 • "Stäng våra öron mot den sprängande musiken från hans bilradio"
  synonym:
 • skrällande
 • ,
 • blästring