Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "bland" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "intetsägande" till svenska språket

EnglishSwedish

Bland

[Bland]
/blænd/

adjective

1. Lacking taste or flavor or tang

 • "A bland diet"
 • "Insipid hospital food"
 • "Flavorless supermarket tomatoes"
 • "Vapid beer"
 • "Vapid tea"
  synonym:
 • bland
 • ,
 • flat
 • ,
 • flavorless
 • ,
 • flavourless
 • ,
 • insipid
 • ,
 • savorless
 • ,
 • savourless
 • ,
 • vapid

1. Saknar smak eller smak eller tang

 • "En intetsägande diet"
 • "Fet sjukhusmat"
 • "Smaklösa stormarknadstomater"
 • "Vapid öl"
 • "Vapid te"
  synonym:
 • intetsägande
 • ,
 • platt
 • ,
 • smaklös
 • ,
 • fadd
 • ,
 • vapid

2. Lacking stimulating characteristics

 • Uninteresting
 • "A bland little drama"
 • "A flat joke"
  synonym:
 • bland
 • ,
 • flat

2. Saknar stimulerande egenskaper

 • Ointressant
 • "Ett intetsägande litet drama"
 • "Ett platt skämt"
  synonym:
 • intetsägande
 • ,
 • platt

3. Smoothly agreeable and courteous with a degree of sophistication

 • "He was too politic to quarrel with so important a personage"
 • "The manager pacified the customer with a smooth apology for the error"
  synonym:
 • politic
 • ,
 • smooth
 • ,
 • suave
 • ,
 • bland

3. Smidigt behaglig och artig med en viss grad av sofistikering

 • "Han var för politisk för att bråka med en så viktig person"
 • "Chefen lugnade kunden med en smidig ursäkt för felet"
  synonym:
 • politisk
 • ,
 • slät
 • ,
 • suave
 • ,
 • intetsägande