Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "blade" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "blad" till svenska språket

EnglishSwedish

Blade

[Blad]
/bled/

noun

1. Especially a leaf of grass or the broad portion of a leaf as distinct from the petiole

  synonym:
 • blade
 • ,
 • leaf blade

1. Speciellt ett gräsblad eller den breda delen av ett blad till skillnad från bladskaftet

  synonym:
 • blad
 • ,
 • bladblad

2. A dashing young man

 • "Gay young blades bragged of their amorous adventures"
  synonym:
 • blade

2. En käck ung man

 • "Gay unga blad skröt om sina amorösa äventyr"
  synonym:
 • blad

3. Something long and thin resembling a blade of grass

 • "A blade of lint on his suit"
  synonym:
 • blade

3. Något långt och tunt som liknar ett grässtrå

 • "Ett luddblad på hans kostym"
  synonym:
 • blad

4. A cutting or thrusting weapon that has a long metal blade and a hilt with a hand guard

  synonym:
 • sword
 • ,
 • blade
 • ,
 • brand
 • ,
 • steel

4. Ett skär- eller stötvapen som har ett långt metallblad och ett fäste med handskydd

  synonym:
 • svärd
 • ,
 • blad
 • ,
 • varumärke
 • ,
 • stål

5. A cut of beef from the shoulder blade

  synonym:
 • blade

5. En bit nötkött från skulderbladet

  synonym:
 • blad

6. A broad flat body part (as of the shoulder or tongue)

  synonym:
 • blade

6. En bred platt kroppsdel (som av axeln eller tungan)

  synonym:
 • blad

7. The part of the skate that slides on the ice

  synonym:
 • blade

7. Den del av skridsko som glider på isen

  synonym:
 • blad

8. Flat surface that rotates and pushes against air or water

  synonym:
 • blade
 • ,
 • vane

8. Plan yta som roterar och trycker mot luft eller vatten

  synonym:
 • blad
 • ,
 • skovel

9. The flat part of a tool or weapon that (usually) has a cutting edge

  synonym:
 • blade

9. Den platta delen av ett verktyg eller vapen som (vanligtvis) har en skäregg

  synonym:
 • blad

Examples of using

How many dancing angels can fit on the tip of a knife blade?
Hur många dansande änglar får plats på spetsen av ett knivblad?
The tip of the knife blade is sharp.
Spetsen på knivbladet är vass.
The knife has a keen blade.
Kniven har ett skarpt blad.