Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "birch" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "björk" till svenska språket

EnglishSwedish

Birch

[Björk]
/bərʧ/

noun

1. Hard close-grained wood of any of various birch trees

 • Used especially in furniture and interior finishes and plywood
  synonym:
 • birch

1. Hårt närkornigt trä av något av olika björkar

 • Används speciellt i möbler och inredning och plywood
  synonym:
 • björk

2. Any betulaceous tree or shrub of the genus betula having a thin peeling bark

  synonym:
 • birch
 • ,
 • birch tree

2. Alla betulaceous träd eller buskar av släktet betula som har en tunn skalande bark

  synonym:
 • björk
 • ,
 • björkträd

3. A switch consisting of a twig or a bundle of twigs from a birch tree

 • Used to hit people as punishment
 • "My father never spared the birch"
  synonym:
 • birch
 • ,
 • birch rod

3. En strömbrytare bestående av en kvist eller en bunt kvistar från en björk

 • Brukade slå folk som straff
 • "Min far skonade aldrig björken"
  synonym:
 • björk
 • ,
 • björkstång

verb

1. Whip with a birch twig

  synonym:
 • birch

1. Piska med en björkkvist

  synonym:
 • björk

adjective

1. Consisting of or made of wood of the birch tree

  synonym:
 • birch
 • ,
 • birchen
 • ,
 • birken

1. Bestående av eller tillverkat av trä av björken

  synonym:
 • björk
 • ,
 • birchen
 • ,
 • birken

Examples of using

The birch leaves have already turned yellow.
Björklöven har redan blivit gula.