Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "binge" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "binge" till svenska språket

EnglishSwedish

Binge

[Binge]
/bɪnʤ/

noun

1. Any act of immoderate indulgence

 • "An orgy of shopping"
 • "An emotional binge"
 • "A splurge of spending"
  synonym:
 • orgy
 • ,
 • binge
 • ,
 • splurge

1. Varje handling av omåttlig överseende

 • "En orgie av shopping"
 • "En känslomässig hetsätning"
 • "En splurge av utgifter"
  synonym:
 • orgie
 • ,
 • binge
 • ,
 • splurge

2. An occasion for excessive eating or drinking

 • "They went on a bust that lasted three days"
  synonym:
 • bust
 • ,
 • tear
 • ,
 • binge
 • ,
 • bout

2. Ett tillfälle för överdrivet ätande eller drickande

 • "De gick på en byst som varade i tre dagar"
  synonym:
 • byst
 • ,
 • riva
 • ,
 • binge
 • ,
 • anfall

verb

1. Overeat or eat immodestly

 • Make a pig of oneself
 • "She stuffed herself at the dinner"
 • "The kids binged on ice cream"
  synonym:
 • gorge
 • ,
 • ingurgitate
 • ,
 • overindulge
 • ,
 • glut
 • ,
 • englut
 • ,
 • stuff
 • ,
 • engorge
 • ,
 • overgorge
 • ,
 • overeat
 • ,
 • gormandize
 • ,
 • gormandise
 • ,
 • gourmandize
 • ,
 • binge
 • ,
 • pig out
 • ,
 • satiate
 • ,
 • scarf out

1. Äta för mycket eller äta oskäligt

 • Gör en gris av sig själv
 • "Hon stoppade in sig på middagen"
 • "Barnen bingade på glass"
  synonym:
 • ravin
 • ,
 • upprorisk
 • ,
 • överseende
 • ,
 • överflöd
 • ,
 • englut
 • ,
 • grejer
 • ,
 • engorge
 • ,
 • overgorge
 • ,
 • äta för mycket
 • ,
 • gormandisera
 • ,
 • gormandise
 • ,
 • gourmandisera
 • ,
 • binge
 • ,
 • gris ut
 • ,
 • mätta
 • ,
 • halsduk ut