Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "binding" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "bindande" till svenska språket

EnglishSwedish

Binding

[Bindning]
/baɪndɪŋ/

noun

1. The capacity to attract and hold something

  synonym:
 • binding

1. Förmågan att attrahera och hålla något

  synonym:
 • bindning

2. Strip sewn over or along an edge for reinforcement or decoration

  synonym:
 • binding

2. Remsa sydd över eller längs en kant för förstärkning eller dekoration

  synonym:
 • bindning

3. The act of applying a bandage

  synonym:
 • dressing
 • ,
 • bandaging
 • ,
 • binding

3. Handlingen att applicera ett bandage

  synonym:
 • förband
 • ,
 • bandage
 • ,
 • bindning

4. One of a pair of mechanical devices that are attached to a ski and that will grip a ski boot

 • The bindings should release in case of a fall
  synonym:
 • ski binding
 • ,
 • binding

4. En av ett par mekaniska enheter som är fästa på en skida och som kommer att greppa en pjäxa

 • Bindningarna bör frigöras vid fall
  synonym:
 • skidbindning
 • ,
 • bindning

5. The protective covering on the front, back, and spine of a book

 • "The book had a leather binding"
  synonym:
 • binding
 • ,
 • book binding
 • ,
 • cover
 • ,
 • back

5. Det skyddande höljet på framsidan, baksidan och ryggraden av en bok

 • "Boken hade ett läderband"
  synonym:
 • bindning
 • ,
 • bokbindning
 • ,
 • täcke
 • ,
 • tillbaka

adjective

1. Executed with proper legal authority

 • "A binding contract"
  synonym:
 • binding

1. Avrättad med vederbörlig juridisk auktoritet

 • "Ett bindande kontrakt"
  synonym:
 • bindning