Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "binder" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "bindare" till svenska språket

EnglishSwedish

Binder

[Pärm]
/baɪndər/

noun

1. A machine that cuts grain and binds it in sheaves

  synonym:
 • binder
 • ,
 • reaper binder

1. En maskin som skär spannmål och binder det i skivor

  synonym:
 • pärm
 • ,
 • skördemaskinspärm

2. Something used to bind separate particles together or facilitate adhesion to a surface

  synonym:
 • binder

2. Något som används för att binda samman separata partiklar eller underlätta vidhäftning till en yta

  synonym:
 • pärm

3. Holds loose papers or magazines

  synonym:
 • binder
 • ,
 • ring-binder

3. Håller lösa papper eller tidningar

  synonym:
 • pärm
 • ,
 • ringpärm

4. Something used to tie or bind

  synonym:
 • binder
 • ,
 • ligature

4. Något som används för att knyta eller binda

  synonym:
 • pärm
 • ,
 • ligatur