Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "billet" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "billet" till svenska språket

EnglishSwedish

Billet

[Billet]
/bɪlət/

noun

1. A short personal letter

 • "Drop me a line when you get there"
  synonym:
 • note
 • ,
 • short letter
 • ,
 • line
 • ,
 • billet

1. Ett kort personligt brev

 • "Släpp mig en rad när du kommer dit"
  synonym:
 • notera
 • ,
 • kort brev
 • ,
 • linje
 • ,
 • billet

2. Lodging for military personnel (especially in a private home)

  synonym:
 • billet

2. Logi för militär personal (särskilt i ett privat hem)

  synonym:
 • billet

3. A job in an organization

 • "He occupied a post in the treasury"
  synonym:
 • position
 • ,
 • post
 • ,
 • berth
 • ,
 • office
 • ,
 • spot
 • ,
 • billet
 • ,
 • place
 • ,
 • situation

3. Ett jobb i en organisation

 • "Han besatte en post i statskassan"
  synonym:
 • position
 • ,
 • inlägg
 • ,
 • kajplats
 • ,
 • kontor
 • ,
 • fläck
 • ,
 • billet
 • ,
 • plats
 • ,
 • situation

verb

1. Provide housing for (military personnel)

  synonym:
 • quarter
 • ,
 • billet
 • ,
 • canton

1. Tillhandahålla bostäder åt (militär personal)

  synonym:
 • kvartal
 • ,
 • billet
 • ,
 • kanton