Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "belligerent" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "krigförande" till svenska språket

EnglishSwedish

Belligerent

[Krigförande]
/bəlɪʤərənt/

noun

1. Someone who fights (or is fighting)

  synonym:
 • combatant
 • ,
 • battler
 • ,
 • belligerent
 • ,
 • fighter
 • ,
 • scrapper

1. Någon som slåss (eller slåss)

  synonym:
 • kombattant
 • ,
 • slagman
 • ,
 • krigförande
 • ,
 • kämpe
 • ,
 • skrapa

adjective

1. Characteristic of an enemy or one eager to fight

 • "Aggressive acts against another country"
 • "A belligerent tone"
  synonym:
 • aggressive
 • ,
 • belligerent

1. Kännetecknande för en fiende eller en som är ivrig att slåss

 • "Aggressiva handlingar mot ett annat land"
 • "En krigförande ton"
  synonym:
 • aggressiv
 • ,
 • krigförande

2. Engaged in war

 • "Belligerent (or warring) nations"
  synonym:
 • belligerent
 • ,
 • militant
 • ,
 • war-ridden
 • ,
 • warring

2. Engagerad i krig

 • "Krigförande (eller krigförande) nationer"
  synonym:
 • krigförande
 • ,
 • militant
 • ,
 • krigsdrabbad
 • ,
 • krigande

Examples of using

Tom is belligerent.
Tom är krigförande.