Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "being" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "vara" till svenska språket

EnglishSwedish

Being

[Varelse]
/biɪŋ/

noun

1. The state or fact of existing

 • "A point of view gradually coming into being"
 • "Laws in existence for centuries"
  synonym:
 • being
 • ,
 • beingness
 • ,
 • existence

1. Tillståndet eller faktumet av existerande

 • "En synvinkel som gradvis kommer till stånd"
 • "Lagar som funnits i århundraden"
  synonym:
 • varelse
 • ,
 • existens

2. A living thing that has (or can develop) the ability to act or function independently

  synonym:
 • organism
 • ,
 • being

2. En levande varelse som har (eller kan utveckla) förmågan att agera eller fungera självständigt

  synonym:
 • organism
 • ,
 • varelse

Examples of using

You sat there and watched me being beaten to a pulp.
Du satt där och såg mig bli slagen till en massa.
Is this seat being saved for anybody?
Sparas den här stolen åt någon?
This is being done for your safety.
Detta görs för din säkerhet.