Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "beginning" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "början" till svenska språket

EnglishSwedish

Beginning

[Början]
/bɪgɪnɪŋ/

noun

1. The event consisting of the start of something

 • "The beginning of the war"
  synonym:
 • beginning

1. Händelsen som består av starten på något

 • "Början på kriget"
  synonym:
 • början

2. The time at which something is supposed to begin

 • "They got an early start"
 • "She knew from the get-go that he was the man for her"
  synonym:
 • beginning
 • ,
 • commencement
 • ,
 • first
 • ,
 • outset
 • ,
 • get-go
 • ,
 • start
 • ,
 • kickoff
 • ,
 • starting time
 • ,
 • showtime
 • ,
 • offset

2. Den tid då något ska börja

 • "De fick en tidig start"
 • "Hon visste från början att han var mannen för henne"
  synonym:
 • början
 • ,
 • först
 • ,
 • ,
 • börja
 • ,
 • avspark
 • ,
 • starttid
 • ,
 • showtime
 • ,
 • offset

3. The first part or section of something

 • "`it was a dark and stormy night' is a hackneyed beginning for a story"
  synonym:
 • beginning

3. Den första delen eller delen av något

 • "`it was a dark and stormy night' är en hackad början för en berättelse"
  synonym:
 • början

4. The place where something begins, where it springs into being

 • "The italian beginning of the renaissance"
 • "Jupiter was the origin of the radiation"
 • "Pittsburgh is the source of the ohio river"
 • "Communism's russian root"
  synonym:
 • beginning
 • ,
 • origin
 • ,
 • root
 • ,
 • rootage
 • ,
 • source

4. Platsen där något börjar, där det uppstår

 • "Den italienska början av renässansen"
 • "Jupiter var strålningens ursprung"
 • "Pittsburgh är källan till ohiofloden"
 • "Kommunismens ryska rot"
  synonym:
 • början
 • ,
 • ursprung
 • ,
 • rot
 • ,
 • rotage
 • ,
 • källa

5. The act of starting something

 • "He was responsible for the beginning of negotiations"
  synonym:
 • beginning
 • ,
 • start
 • ,
 • commencement

5. Handlingen att starta något

 • "Han var ansvarig för inledningen av förhandlingarna"
  synonym:
 • början
 • ,
 • börja

adjective

1. Serving to begin

 • "The beginning canto of the poem"
 • "The first verse"
  synonym:
 • beginning(a)
 • ,
 • first

1. Servering att börja

 • "Diktens början canto"
 • "Första versen"
  synonym:
 • början(a)
 • ,
 • först

Examples of using

This is only the beginning.
Detta är bara början.
A bad beginning makes a bad ending.
En dålig början gör ett dåligt slut.
He's beginning to believe.
Han börjar tro.