Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "beast" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "odjur" till svenska språket

EnglishSwedish

Beast

[Odjur]
/bist/

noun

1. A living organism characterized by voluntary movement

  synonym:
 • animal
 • ,
 • animate being
 • ,
 • beast
 • ,
 • brute
 • ,
 • creature
 • ,
 • fauna

1. En levande organism som kännetecknas av frivillig rörelse

  synonym:
 • djur
 • ,
 • animera varelse
 • ,
 • odjur
 • ,
 • ,
 • varelse
 • ,
 • fauna

2. A cruelly rapacious person

  synonym:
 • beast
 • ,
 • wolf
 • ,
 • savage
 • ,
 • brute
 • ,
 • wildcat

2. En grymt rovgirig person

  synonym:
 • odjur
 • ,
 • varg
 • ,
 • vilde
 • ,
 • ,
 • vildkatt

Examples of using

Savages fear the appearance of a fierce wild beast.
Vildar fruktar utseendet på ett häftigt vilddjur.
The most dangerous beast is the beast within.
Det farligaste odjuret är odjuret inuti.
People talk sometimes of a bestial cruelty, but that's a great injustice and insult to the beasts; a beast can never be so cruel as a man, so artistically cruel. The tiger only tears and gnaws, that's all he can do. He would never think of nailing people by the ears, even if he were able to do it.
Folk talar ibland om en bestialisk grymhet, men det är en stor orättvisa och förolämpning mot bestarna; ett odjur kan aldrig vara så grymt som en man, så konstnärligt grymt. Tigern bara tårar och gnager, det är allt han kan göra. Han skulle aldrig tänka på att spika folk i öronen, även om han kunde göra det.