Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "basil" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "basilika" till svenska språket

EnglishSwedish

Basil

[Basilika]
/bæzəl/

noun

1. Any of several old world tropical aromatic annual or perennial herbs of the genus ocimum

  synonym:
 • basil

1. Någon av flera tropiska aromatiska ettåriga eller fleråriga örter från gamla världen av släktet ocimum

  synonym:
 • basilika

2. (roman catholic church) the bishop of caesarea who defended the roman catholic church against the heresies of the 4th century

 • A saint and doctor of the church (329-379)
  synonym:
 • Basil
 • ,
 • St. Basil
 • ,
 • Basil of Caesarea
 • ,
 • Basil the Great
 • ,
 • St. Basil the Great

2. (roman catholic church) biskopen av caesarea som försvarade den romersk-katolska kyrkan mot 300-talets kätterier

 • Ett helgon och kyrkans doktor (329-379)
  synonym:
 • Basilika
 • ,
 • St. Basilika
 • ,
 • Basilikan i Caesarea
 • ,
 • Basil den store
 • ,
 • St. Basil den store

3. Leaves of the common basil

 • Used fresh or dried
  synonym:
 • basil
 • ,
 • sweet basil

3. Blad av den gemensamma basilikan

 • Används färska eller torkade
  synonym:
 • basilika
 • ,
 • söt basilika