Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "barbarian" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "barbar" till svenska språket

EnglishSwedish

Barbarian

[Barbar]
/bɑrbɛriən/

noun

1. A member of an uncivilized people

  synonym:
 • savage
 • ,
 • barbarian

1. En medlem av ett ociviliserat folk

  synonym:
 • vilde
 • ,
 • barbar

2. A crude uncouth ill-bred person lacking culture or refinement

  synonym:
 • peasant
 • ,
 • barbarian
 • ,
 • boor
 • ,
 • churl
 • ,
 • Goth
 • ,
 • tyke
 • ,
 • tike

2. En grov otrevlig illa uppfostrad person som saknar kultur eller förfining

  synonym:
 • bonde
 • ,
 • barbar
 • ,
 • boor
 • ,
 • churl
 • ,
 • Goth
 • ,
 • tyke
 • ,
 • tike

adjective

1. Without civilizing influences

 • "Barbarian invaders"
 • "Barbaric practices"
 • "A savage people"
 • "Fighting is crude and uncivilized especially if the weapons are efficient"-margaret meade
 • "Wild tribes"
  synonym:
 • barbarian
 • ,
 • barbaric
 • ,
 • savage
 • ,
 • uncivilized
 • ,
 • uncivilised
 • ,
 • wild

1. Utan civiliserande influenser

 • "Barbariska inkräktare"
 • "Barbariska metoder"
 • "Ett vilt folk"
 • "Striderna är grova och ociviliserade, särskilt om vapnen är effektiva" -margaret meade
 • "Vilda stammar"
  synonym:
 • barbar
 • ,
 • barbarisk
 • ,
 • vilde
 • ,
 • ociviliserad
 • ,
 • vild