Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "banish" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "banish" till svenska språket

EnglishSwedish

Banish

[Förvisa]
/bænɪʃ/

verb

1. Expel from a community or group

  synonym:
 • banish
 • ,
 • ban
 • ,
 • ostracize
 • ,
 • ostracise
 • ,
 • shun
 • ,
 • cast out
 • ,
 • blackball

1. Utvisa från en gemenskap eller grupp

  synonym:
 • förvisa
 • ,
 • förbjuda
 • ,
 • utfrysa
 • ,
 • utfryst
 • ,
 • undvika
 • ,
 • kasta ut
 • ,
 • svartboll

2. Ban from a place of residence, as for punishment

  synonym:
 • banish
 • ,
 • ban

2. Förbud från bostadsort, som för straff

  synonym:
 • förvisa
 • ,
 • förbjuda

3. Expel, as if by official decree

 • "He was banished from his own country"
  synonym:
 • banish
 • ,
 • relegate
 • ,
 • bar

3. Utvisa, som genom officiellt dekret

 • "Han förvisades från sitt eget land"
  synonym:
 • förvisa
 • ,
 • relegera
 • ,
 • bar

4. Drive away

 • "Banish bad thoughts"
 • "Banish gloom"
  synonym:
 • banish

4. Kör iväg

 • "Förvisa dåliga tankar"
 • "Banish dysterhet"
  synonym:
 • förvisa