Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "bang" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "bang" till svenska språket

EnglishSwedish

Bang

[Bang]
/bæŋ/

noun

1. A vigorous blow

 • "The sudden knock floored him"
 • "He took a bash right in his face"
 • "He got a bang on the head"
  synonym:
 • knock
 • ,
 • bash
 • ,
 • bang
 • ,
 • smash
 • ,
 • belt

1. Ett kraftigt slag

 • "Den plötsliga knackningen golvade honom"
 • "Han tog en bash rakt i ansiktet"
 • "Han fick en smäll i huvudet"
  synonym:
 • knacka
 • ,
 • bash
 • ,
 • smäll
 • ,
 • smash
 • ,
 • bälte

2. A sudden very loud noise

  synonym:
 • bang
 • ,
 • clap
 • ,
 • eruption
 • ,
 • blast
 • ,
 • bam

2. Ett plötsligt mycket högt ljud

  synonym:
 • smäll
 • ,
 • klappa
 • ,
 • utbrott
 • ,
 • spränga
 • ,
 • bam

3. A border of hair that is cut short and hangs across the forehead

  synonym:
 • bang
 • ,
 • fringe

3. En hårkant som klipps kort och hänger över pannan

  synonym:
 • smäll
 • ,
 • frans

4. The swift release of a store of affective force

 • "They got a great bang out of it"
 • "What a boot!"
 • "He got a quick rush from injecting heroin"
 • "He does it for kicks"
  synonym:
 • bang
 • ,
 • boot
 • ,
 • charge
 • ,
 • rush
 • ,
 • flush
 • ,
 • thrill
 • ,
 • kick

4. Det snabba släppet av ett lager av affektiv kraft

 • "De fick en bra smäll av det"
 • "Vilken stövel!"
 • "Han fick en snabb brådska av att injicera heroin"
 • "Han gör det för sparkar"
  synonym:
 • smäll
 • ,
 • känga
 • ,
 • ladda
 • ,
 • rusa
 • ,
 • spola
 • ,
 • spänning
 • ,
 • sparka

5. A conspicuous success

 • "That song was his first hit and marked the beginning of his career"
 • "That new broadway show is a real smasher"
 • "The party went with a bang"
  synonym:
 • hit
 • ,
 • smash
 • ,
 • smasher
 • ,
 • strike
 • ,
 • bang

5. En iögonfallande framgång

 • "Den låten var hans första hit och markerade början på hans karriär"
 • "Den där nya broadway-showen är en riktig smasher"
 • "Festen gick med en smäll"
  synonym:
 • träffad
 • ,
 • smash
 • ,
 • smasher
 • ,
 • strejk
 • ,
 • smäll

verb

1. Strike violently

 • "Slam the ball"
  synonym:
 • slam
 • ,
 • bang

1. Slå våldsamt

 • "Slam bollen"
  synonym:
 • slam
 • ,
 • smäll

2. To produce a sharp often metallic explosive or percussive sound

 • "One of them banged the sash of the window nearest my bed"
  synonym:
 • bang

2. För att producera ett skarpt ofta metalliskt explosivt eller perkussivt ljud

 • "En av dem slog fönsterbågen närmast min säng"
  synonym:
 • smäll

3. Close violently

 • "He slammed the door shut"
  synonym:
 • slam
 • ,
 • bang

3. Stäng våldsamt

 • "Han slog igen dörren"
  synonym:
 • slam
 • ,
 • smäll

4. Move noisily

 • "The window banged shut"
 • "The old man banged around the house"
  synonym:
 • bang

4. Rör sig högljutt

 • "Fönstret slog igen"
 • "Den gamle mannen slog runt i huset"
  synonym:
 • smäll

5. Have sexual intercourse with

 • "This student sleeps with everyone in her dorm"
 • "Adam knew eve"
 • "Were you ever intimate with this man?"
  synonym:
 • sleep together
 • ,
 • roll in the hay
 • ,
 • love
 • ,
 • make out
 • ,
 • make love
 • ,
 • sleep with
 • ,
 • get laid
 • ,
 • have sex
 • ,
 • know
 • ,
 • do it
 • ,
 • be intimate
 • ,
 • have intercourse
 • ,
 • have it away
 • ,
 • have it off
 • ,
 • screw
 • ,
 • fuck
 • ,
 • jazz
 • ,
 • eff
 • ,
 • hump
 • ,
 • lie with
 • ,
 • bed
 • ,
 • have a go at it
 • ,
 • bang
 • ,
 • get it on
 • ,
 • bonk

5. Ha sexuellt umgänge med

 • "Den här studenten ligger med alla i hennes sovsal"
 • "Adam kände eva"
 • "Var du någonsin intim med den här mannen?"
  synonym:
 • sova tillsammans
 • ,
 • rulla i höet
 • ,
 • kärlek
 • ,
 • hångla
 • ,
 • älska
 • ,
 • sova med
 • ,
 • få dig lagd
 • ,
 • ha sex
 • ,
 • veta
 • ,
 • gör det
 • ,
 • var intim
 • ,
 • ha samlag
 • ,
 • ha bort den
 • ,
 • ha av den
 • ,
 • skruv
 • ,
 • knulla
 • ,
 • jazz
 • ,
 • eff
 • ,
 • puckel
 • ,
 • ligga med
 • ,
 • säng
 • ,
 • prova det
 • ,
 • smäll
 • ,
 • få på den
 • ,
 • bonk

6. Leap, jerk, bang

 • "Bullets spanged into the trees"
  synonym:
 • spang
 • ,
 • bang

6. Hoppa, ryck, smäll

 • "Kulor slog in i träden"
  synonym:
 • spång
 • ,
 • smäll

adverb

1. Directly

 • "He ran bang into the pole"
 • "Ran slap into her"
  synonym:
 • bang
 • ,
 • slap
 • ,
 • slapdash
 • ,
 • smack
 • ,
 • bolt

1. Direkt

 • "Han sprang smäll in i stolpen"
 • "Sprang in i henne"
  synonym:
 • smäll
 • ,
 • smälla
 • ,
 • slapdash
 • ,
 • smack
 • ,
 • bult

Examples of using

He wants the most bang for his buck.
Han vill ha mest valuta för pengarna.