Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "bald" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "skallig" till svenska språket

EnglishSwedish

Bald

[Skallig]
/bɔld/

verb

1. Grow bald

 • Lose hair on one's head
 • "He is balding already"
  synonym:
 • bald

1. Växa skallig

 • Tappa hår på huvudet
 • "Han är redan skallig"
  synonym:
 • skallig

adjective

1. With no effort to conceal

 • "A barefaced lie"
  synonym:
 • bald
 • ,
 • barefaced

1. Utan ansträngning att dölja

 • "En barfaced lögn"
  synonym:
 • skallig
 • ,
 • barfacad

2. Lacking hair on all or most of the scalp

 • "A bald pate"
 • "A bald-headed gentleman"
  synonym:
 • bald
 • ,
 • bald-headed
 • ,
 • bald-pated

2. Saknar hår på hela eller större delen av hårbotten

 • "En skallig paté"
 • "En skallig herre"
  synonym:
 • skallig

3. Without the natural or usual covering

 • "A bald spot on the lawn"
 • "Bare hills"
  synonym:
 • bald
 • ,
 • denuded
 • ,
 • denudate

3. Utan den naturliga eller vanliga täckningen

 • "En flintskallig fläck på gräsmattan"
 • "Bara kullar"
  synonym:
 • skallig
 • ,
 • blottad
 • ,
 • förneka

Examples of using

My father is going bald.
Min far håller på att bli skallig.
Tom has a bald spot.
Tom har en skallig fläck.
I guess that tomorrow I'll be completely bald.
Jag antar att jag imorgon blir helt skallig.