Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "bacterium" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "bakterie" till svenska språket

EnglishSwedish

Bacterium

[Bakterie]
/bæktɪriəm/

noun

1. (microbiology) single-celled or noncellular spherical or spiral or rod-shaped organisms lacking chlorophyll that reproduce by fission

 • Important as pathogens and for biochemical properties
 • Taxonomy is difficult
 • Often considered to be plants
  synonym:
 • bacteria
 • ,
 • bacterium

1. (mikrobiologi) encelliga eller icke-cellulära sfäriska eller spiralformade eller stavformade organismer som saknar klorofyll som förökar sig genom fission

 • Viktigt som patogener och för biokemiska egenskaper
 • Taxonomi är svårt
 • Anses ofta vara växter
  synonym:
 • bakterier
 • ,
 • bakterie