Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "backlog" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "eftersläpning" till svenska språket

EnglishSwedish

Backlog

[Eftersläpning]
/bæklɑg/

noun

1. An accumulation of jobs not done or materials not processed that are yet to be dealt with (especially unfilled customer orders for products or services)

  synonym:
 • backlog

1. En ansamling av jobb som inte utförts eller material som inte bearbetats som ännu inte har hanterats (särskilt obesatta kundorder för produkter eller tjänster)

  synonym:
 • eftersläpning

2. The large log at the back of a hearth fire

  synonym:
 • backlog

2. Den stora stocken på baksidan av en eldstad

  synonym:
 • eftersläpning

3. Something kept back or saved for future use or a special purpose

  synonym:
 • reserve
 • ,
 • backlog
 • ,
 • stockpile

3. Något som hålls tillbaka eller sparas för framtida bruk eller ett särskilt ändamål

  synonym:
 • reservera
 • ,
 • eftersläpning
 • ,
 • lagra

verb

1. Accumulate and create a backlog

  synonym:
 • backlog

1. Ackumulera och skapa en eftersläpning

  synonym:
 • eftersläpning