Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "auto" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "auto" till svenska språket

EnglishSwedish

Auto

[Auto]
/ɔtoʊ/

noun

1. A motor vehicle with four wheels

 • Usually propelled by an internal combustion engine
 • "He needs a car to get to work"
  synonym:
 • car
 • ,
 • auto
 • ,
 • automobile
 • ,
 • machine
 • ,
 • motorcar

1. Ett motorfordon med fyra hjul

 • Drivs vanligtvis av en förbränningsmotor
 • "Han behöver en bil för att komma till jobbet"
  synonym:
 • bil
 • ,
 • auto
 • ,
 • maskin
 • ,
 • motorvagn

Examples of using

The group box "Image Layout" shows different options for displaying the image in the picture box. There are four layouts to choose from. With Center, your image will be centered in the picture box. With Auto size, your image will be auto sized. With Stretch, your image will be resized to the size of the picture box and with Autozoom, your image will be zoomed to the picture box.
Grupprutan "Bildlayout" visar olika alternativ för att visa bilden i bildrutan. Det finns fyra layouter att välja mellan. Med Center kommer din bild att centreras i bildrutan. Med Auto storlek, din bild kommer att vara auto storlek. Med Stretch kommer din bild att ändras till bildrutans storlek och med Autozoom zoomas din bild till bildrutan.
Slow economic recovery has sent auto sales plummeting.
Långsam ekonomisk återhämtning har fått bilförsäljningen att rasa.