Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "audio" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "audio" till svenska språket

EnglishSwedish

Audio

[Ljud]
/ɑdioʊ/

noun

1. The audible part of a transmitted signal

 • "They always raise the audio for commercials"
  synonym:
 • audio
 • ,
 • sound

1. Den hörbara delen av en sänd signal

 • "De höjer alltid ljudet för reklam"
  synonym:
 • ljud

2. An audible acoustic wave frequency

  synonym:
 • audio
 • ,
 • audio frequency

2. En hörbar akustisk vågfrekvens

  synonym:
 • ljud
 • ,
 • ljudfrekvens

3. A recording of acoustic signals

  synonym:
 • sound recording
 • ,
 • audio recording
 • ,
 • audio

3. En inspelning av akustiska signaler

  synonym:
 • ljudinspelning
 • ,
 • ljud

4. The sound elements of television

  synonym:
 • audio

4. Ljudelementen i tv

  synonym:
 • ljud

Examples of using

Tom says that digital audio lacks the warmth of vinyl records.
Tom säger att digitalt ljud saknar värmen från vinylskivor.