Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "attribute" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "attribut" till svenska språket

EnglishSwedish

Attribute

[Attribut]
/ætrəbjut/

noun

1. A construct whereby objects or individuals can be distinguished

 • "Self-confidence is not an endearing property"
  synonym:
 • property
 • ,
 • attribute
 • ,
 • dimension

1. En konstruktion där föremål eller individer kan särskiljas

 • "Självförtroende är inte en förtjusande egenskap"
  synonym:
 • fastighet
 • ,
 • attribut
 • ,
 • dimension

2. An abstraction belonging to or characteristic of an entity

  synonym:
 • attribute

2. En abstraktion som tillhör eller är karakteristisk för en enhet

  synonym:
 • attribut

verb

1. Attribute or credit to

 • "We attributed this quotation to shakespeare"
 • "People impute great cleverness to cats"
  synonym:
 • impute
 • ,
 • ascribe
 • ,
 • assign
 • ,
 • attribute

1. Attribut eller kredit till

 • "Vi tillskrev detta citat till shakespeare"
 • "Människor tillskriver katter stor smarthet"
  synonym:
 • tillskriva
 • ,
 • tilldela
 • ,
 • attribut

2. Decide as to where something belongs in a scheme

 • "The biologist assigned the mushroom to the proper class"
  synonym:
 • assign
 • ,
 • attribute

2. Bestäm var något hör hemma i ett schema

 • "Biologen tilldelade svampen till rätt klass"
  synonym:
 • tilldela
 • ,
 • attribut