Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "attainment" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "prestation" till svenska språket

EnglishSwedish

Attainment

[Uppnående]
/ətenmənt/

noun

1. The act of achieving an aim

 • "The attainment of independence"
  synonym:
 • attainment

1. Handlingen att uppnå ett mål

 • "Uppnåendet av självständighet"
  synonym:
 • uppnående

2. Arrival at a new stage

 • "His attainment of puberty was delayed by malnutrition"
  synonym:
 • attainment

2. Terkomst till ett nytt skede

 • "Hans uppnående av puberteten försenades av undernäring"
  synonym:
 • uppnående

3. An ability that has been acquired by training

  synonym:
 • skill
 • ,
 • accomplishment
 • ,
 • acquirement
 • ,
 • acquisition
 • ,
 • attainment

3. En förmåga som har förvärvats genom träning

  synonym:
 • skicklighet
 • ,
 • prestation
 • ,
 • förvärv
 • ,
 • uppnående