Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "ash" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "ask" till svenska språket

EnglishSwedish

Ash

[Aska]
/æʃ/

noun

1. The residue that remains when something is burned

  synonym:
 • ash

1. Resterna som blir kvar när något bränns

  synonym:
 • aska

2. Any of various deciduous pinnate-leaved ornamental or timber trees of the genus fraxinus

  synonym:
 • ash
 • ,
 • ash tree

2. Något av olika lövfällande fjädrande prydnads- eller timmerträd av släktet fraxinus

  synonym:
 • aska
 • ,
 • askträd

3. Strong elastic wood of any of various ash trees

 • Used for furniture and tool handles and sporting goods such as baseball bats
  synonym:
 • ash

3. Starkt elastiskt trä av någon av olika askar

 • Används för möbler och verktygshandtag och sportartiklar som basebollträn
  synonym:
 • aska

verb

1. Convert into ashes

  synonym:
 • ash

1. Omvandla till aska

  synonym:
 • aska

Examples of using

The southern Italian island of Sicily has been covered with a vast plume of smoke and ash.
Den syditalienska ön Sicilien har täckts med en stor plym av rök och aska.
Mount Etna has erupted, sending lava and ash plumes into the Sicilian sky.
Etna har brutit ut och skickat lava- och askplymer till den sicilianska himlen.
Don't drop cigarette ash on the carpet.
Tappa inte cigarettaska på mattan.