Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "ascension" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "uppstigning" till svenska språket

EnglishSwedish

Ascension

[Uppstigning]
/əsɛnʃən/

noun

1. (christianity) celebration of the ascension of christ into heaven

 • Observed on the 40th day after easter
  synonym:
 • Ascension
 • ,
 • Ascension Day
 • ,
 • Ascension of the Lord

1. (kristendom) firande av kristi himmelsfärd till himlen

 • Observerad den 40:e dagen efter påsk
  synonym:
 • Uppstigning
 • ,
 • Kristi himmelsfärdsdag
 • ,
 • Herrens himmelsfärd

2. A movement upward

 • "They cheered the rise of the hot-air balloon"
  synonym:
 • rise
 • ,
 • rising
 • ,
 • ascent
 • ,
 • ascension

2. En rörelse uppåt

 • "De jublade uppkomsten av luftballongen"
  synonym:
 • stiga
 • ,
 • stigande
 • ,
 • uppstigning

3. (new testament) the rising of the body of jesus into heaven on the 40th day after his resurrection

  synonym:
 • Ascension
 • ,
 • Ascension of Christ

3. (nya testamentet) jesu kropps uppgång till himlen den 40:e dagen efter hans uppståndelse

  synonym:
 • Uppstigning
 • ,
 • Kristi himmelsfärd

4. (astronomy) the rising of a star above the horizon

  synonym:
 • ascension

4. (astronomi) en stjärnas uppgång över horisonten

  synonym:
 • uppstigning

5. The act of changing location in an upward direction

  synonym:
 • rise
 • ,
 • ascent
 • ,
 • ascension
 • ,
 • ascending

5. Handlingen att ändra plats i en riktning uppåt

  synonym:
 • stiga
 • ,
 • uppstigning
 • ,
 • stigande