Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "arsenic" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "arsenik" till svenska språket

EnglishSwedish

Arsenic

[Arsenik]
/ɑrsənɪk/

noun

1. A white powdered poisonous trioxide of arsenic

 • Used in manufacturing glass and as a pesticide (rat poison) and weed killer
  synonym:
 • arsenic
 • ,
 • arsenic trioxide
 • ,
 • arsenous anhydride
 • ,
 • arsenous oxide
 • ,
 • white arsenic
 • ,
 • ratsbane

1. En vitpulveriserad giftig trioxid av arsenik

 • Används vid tillverkning av glas och som bekämpningsmedel (råttgift) och ogräsbekämpningsmedel
  synonym:
 • arsenik
 • ,
 • arseniktrioxid
 • ,
 • arsenös anhydrid
 • ,
 • arsenoxid
 • ,
 • vit arsenik
 • ,
 • ratsbane

2. A very poisonous metallic element that has three allotropic forms

 • Arsenic and arsenic compounds are used as herbicides and insecticides and various alloys
 • Found in arsenopyrite and orpiment and realgar
  synonym:
 • arsenic
 • ,
 • As
 • ,
 • atomic number 33

2. Ett mycket giftigt metalliskt grundämne som har tre allotropa former

 • Arsenik- och arsenikföreningar används som herbicider och insekticider och olika legeringar
 • Finns i arsenopyrit och orpiment och realgar
  synonym:
 • arsenik
 • ,
 • Som
 • ,
 • atomnummer 33

Examples of using

On the inquest it was shown that Buck Fanshaw, in the delirium of a wasting typhoid fever, had taken arsenic, shot himself through the body, cut his throat, and jumped out of a four-story window and broken his neck—and after due deliberation, the jury, sad and tearful, but with intelligence unblinded by its sorrow, brought in a verdict of death "by the visitation of God." What could the world do without juries?
Vid undersökningen visades det att Buck Fanshaw, i delirium av en slösande tyfoidfeber, hade tagit arsenik, skjutit sig genom kroppen, skurit halsen av honom och hoppat ut genom ett fyravåningsfönster och brutit nacken— och efter vederbörlig överläggning, juryn, ledsen och tårfylld, men med intelligens som inte var förblindad av sin sorg, förde in en dödsdom "genom Guds besök." Vad skulle världen kunna göra utan juryer?