Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "arouse" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "arouse" till svenska språket

EnglishSwedish

Arouse

[Väcka]
/əraʊz/

verb

1. Call forth (emotions, feelings, and responses)

 • "Arouse pity"
 • "Raise a smile"
 • "Evoke sympathy"
  synonym:
 • arouse
 • ,
 • elicit
 • ,
 • enkindle
 • ,
 • kindle
 • ,
 • evoke
 • ,
 • fire
 • ,
 • raise
 • ,
 • provoke

1. Ropa fram (känslor, känslor och svar)

 • "Väck medlidande"
 • "Höj ett leende"
 • "Framkalla sympati"
  synonym:
 • väcka
 • ,
 • framkalla
 • ,
 • upptända
 • ,
 • tända
 • ,
 • brand
 • ,
 • höja
 • ,
 • provocera

2. Stop sleeping

 • "She woke up to the sound of the alarm clock"
  synonym:
 • wake up
 • ,
 • awake
 • ,
 • arouse
 • ,
 • awaken
 • ,
 • wake
 • ,
 • come alive
 • ,
 • waken

2. Sluta sova

 • "Hon vaknade till ljudet av väckarklockan"
  synonym:
 • vakna upp
 • ,
 • vaken
 • ,
 • väcka
 • ,
 • vakna
 • ,
 • bli levande

3. Summon into action or bring into existence, often as if by magic

 • "Raise the specter of unemployment"
 • "He conjured wild birds in the air"
 • "Call down the spirits from the mountain"
  synonym:
 • raise
 • ,
 • conjure
 • ,
 • conjure up
 • ,
 • invoke
 • ,
 • evoke
 • ,
 • stir
 • ,
 • call down
 • ,
 • arouse
 • ,
 • bring up
 • ,
 • put forward
 • ,
 • call forth

3. Kalla till handling eller skapa existens, ofta som genom ett trollslag

 • "Höja arbetslöshetens spöke"
 • "Han trollade fram vilda fåglar i luften"
 • "Kalla ner andarna från berget"
  synonym:
 • höja
 • ,
 • trolla
 • ,
 • trolla fram
 • ,
 • åberopa
 • ,
 • framkalla
 • ,
 • röra om
 • ,
 • ring ner
 • ,
 • väcka
 • ,
 • ta upp
 • ,
 • lägga fram
 • ,
 • kalla fram

4. Cause to be alert and energetic

 • "Coffee and tea stimulate me"
 • "This herbal infusion doesn't stimulate"
  synonym:
 • stimulate
 • ,
 • arouse
 • ,
 • brace
 • ,
 • energize
 • ,
 • energise
 • ,
 • perk up

4. Orsak att vara alert och energisk

 • "Kaffe och te stimulerar mig"
 • "Denna örtinfusion stimulerar inte"
  synonym:
 • stimulera
 • ,
 • väcka
 • ,
 • stag
 • ,
 • ge energi
 • ,
 • pigga upp

5. Cause to become awake or conscious

 • "He was roused by the drunken men in the street"
 • "Please wake me at 6 am."
  synonym:
 • awaken
 • ,
 • wake
 • ,
 • waken
 • ,
 • rouse
 • ,
 • wake up
 • ,
 • arouse

5. Orsak att bli vaken eller medveten

 • "Han väcktes av de berusade männen på gatan"
 • "Snälla väck mig klockan 06."
  synonym:
 • vakna
 • ,
 • väcka
 • ,
 • vakna upp

6. To begin moving, "as the thunder started the sleeping children began to stir"

  synonym:
 • arouse
 • ,
 • stir

6. För att börja röra på sig, "när åskan började började de sovande barnen röra på sig"

  synonym:
 • väcka
 • ,
 • röra om

7. Stimulate sexually

 • "This movie usually arouses the male audience"
  synonym:
 • arouse
 • ,
 • sex
 • ,
 • excite
 • ,
 • turn on
 • ,
 • wind up

7. Stimulera sexuellt

 • "Den här filmen väcker vanligtvis den manliga publiken"
  synonym:
 • väcka
 • ,
 • sex
 • ,
 • upphetsa
 • ,
 • slå på
 • ,
 • vinda upp