Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "armed" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "beväpnad" till svenska språket

EnglishSwedish

Armed

[Beväpnad]
/ɑrmd/

adjective

1. (used of persons or the military) characterized by having or bearing arms

 • "Armed robbery"
  synonym:
 • armed

1. (användning av personer eller militär) kännetecknad av att ha eller bära vapen

 • "Väpnat rån"
  synonym:
 • beväpnad

2. Having arms or arms as specified

 • Used especially in combination
 • "The many-armed goddess shiva"
  synonym:
 • armed

2. Med armar eller armar enligt specifikation

 • Används speciellt i kombination
 • "Den mångarmade gudinnan shiva"
  synonym:
 • beväpnad

3. (used of plants and animals) furnished with bristles and thorns

  synonym:
 • armed

3. (används av växter och djur) försedda med borst och taggar

  synonym:
 • beväpnad

Examples of using

Whoever comes to us armed with a sword, is easier to kill with a shot.
Den som kommer till oss beväpnad med ett svärd, är lättare att döda med ett skott.
Which branch of the armed forces were you in?
Vilken gren av försvarsmakten var du i?
You will need an armed escort.
Du kommer att behöva en beväpnad eskort.