Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "arena" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "arena" till svenska språket

EnglishSwedish

Arena

[Arena]
/ərinə/

noun

1. A particular environment or walk of life

 • "His social sphere is limited"
 • "It was a closed area of employment"
 • "He's out of my orbit"
  synonym:
 • sphere
 • ,
 • domain
 • ,
 • area
 • ,
 • orbit
 • ,
 • field
 • ,
 • arena

1. En speciell miljö eller livsgång

 • "Hans sociala sfär är begränsad"
 • "Det var ett stängt arbetsområde"
 • "Han är utanför min omloppsbana"
  synonym:
 • sfär
 • ,
 • domän
 • ,
 • område
 • ,
 • omloppsbana
 • ,
 • fält
 • ,
 • arena

2. The central area of an ancient roman amphitheater where contests and spectacles were held

 • Especially an area that was strewn with sand
  synonym:
 • arena

2. Det centrala området i en gammal romersk amfiteater där tävlingar och glasögon hölls

 • Särskilt ett område som var översållat med sand
  synonym:
 • arena

3. A large structure for open-air sports or entertainments

  synonym:
 • stadium
 • ,
 • bowl
 • ,
 • arena
 • ,
 • sports stadium

3. En stor struktur för utomhussporter eller underhållning

  synonym:
 • stadion
 • ,
 • skål
 • ,
 • arena
 • ,
 • idrottsstadion

4. A playing field where sports events take place

  synonym:
 • arena
 • ,
 • scene of action

4. En spelplan där sportevenemang äger rum

  synonym:
 • arena
 • ,
 • scen för handling