Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "ar" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "ar" till svenska språket

EnglishSwedish

Ar

[Ar]
/ɑr/

noun

1. A colorless and odorless inert gas

 • One of the six inert gases
 • Comprises approximately 1% of the earth's atmosphere
  synonym:
 • argon
 • ,
 • Ar
 • ,
 • atomic number 18

1. En färglös och luktfri inert gas

 • En av de sex inerta gaserna
 • Utgör cirka 1% av jordens atmosfär
  synonym:
 • argon
 • ,
 • Ar
 • ,
 • atomnummer 18

2. A unit of surface area equal to 100 square meters

  synonym:
 • are
 • ,
 • ar

2. En ytenhet lika med 100 kvadratmeter

  synonym:
 • är
 • ,
 • ar

3. A state in south central united states

 • One of the confederate states during the american civil war
  synonym:
 • Arkansas
 • ,
 • Land of Opportunity
 • ,
 • AR

3. En stat i södra centrala usa

 • En av sydstatsstaterna under amerikanska inbördeskriget
  synonym:
 • Arkansas
 • ,
 • Möjligheternas land
 • ,
 • AR