Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "aquatic" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "akvatisk" till svenska språket

EnglishSwedish

Aquatic

[Vattenlevande]
/əkwɑtɪk/

noun

1. A plant that lives in or on water

  synonym:
 • aquatic

1. En växt som lever i eller på vatten

  synonym:
 • vattenlevande

adjective

1. Relating to or consisting of or being in water

 • "An aquatic environment"
  synonym:
 • aquatic

1. Som avser eller består av eller befinner sig i vatten

 • "En vattenmiljö"
  synonym:
 • vattenlevande

2. Operating or living or growing in water

 • "Boats are aquatic vehicles"
 • "Water lilies are aquatic plants"
 • "Fish are aquatic animals"
  synonym:
 • aquatic

2. Driva eller leva eller växa i vatten

 • "Båtar är vattenfordon"
 • "Näckrosor är vattenväxter"
 • "Fiskar är vattenlevande djur"
  synonym:
 • vattenlevande