Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "apt" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "apt" till svenska språket

EnglishSwedish

Apt

[Apt]
/æpt/

adjective

1. (usually followed by `to') naturally disposed toward

 • "He is apt to ignore matters he considers unimportant"
 • "I am not minded to answer any questions"
  synonym:
 • apt(p)
 • ,
 • disposed(p)
 • ,
 • given(p)
 • ,
 • minded(p)
 • ,
 • tending(p)

1. (vanligtvis följt av `to') naturligt disponerad mot

 • "Han är benägen att ignorera saker som han anser vara oviktiga"
 • "Jag har inget emot att svara på några frågor"
  synonym:
 • apt(p)
 • ,
 • kasserad(p)
 • ,
 • given(p)
 • ,
 • sinnade(p)
 • ,
 • tending(p)

2. At risk of or subject to experiencing something usually unpleasant

 • "He is apt to lose"
 • "She is liable to forget"
  synonym:
 • apt(p)
 • ,
 • liable(p)

2. Med risk för eller utsatt för att uppleva något vanligtvis obehagligt

 • "Han är benägen att förlora"
 • "Hon riskerar att glömma"
  synonym:
 • apt(p)
 • ,
 • ansvarig(p)

3. Mentally quick and resourceful

 • "An apt pupil"
 • "You are a clever man...you reason well and your wit is bold"-bram stoker
  synonym:
 • apt
 • ,
 • clever

3. Mentalt snabb och påhittig

 • "En passande elev"
 • "Du är en smart man...du resonerar väl och din kvickhet är djärv" -bram stoker
  synonym:
 • träffande
 • ,
 • smart

4. Being of striking appropriateness and pertinence

 • "The successful copywriter is a master of apposite and evocative verbal images"
 • "An apt reply"
  synonym:
 • apposite
 • ,
 • apt
 • ,
 • pertinent

4. Att vara av slående lämplighet och relevans

 • "Den framgångsrika copywritern är en mästare på apposite och suggestiva verbala bilder"
 • "Ett träffande svar"
  synonym:
 • lämplig
 • ,
 • träffande
 • ,
 • relevant

Examples of using

Old men are apt to forget.
Gamla män är benägna att glömma.
Some people are apt to think of their own way of life as the normal one and to look down on life-styles that differ from it.
Vissa människor är benägna att tänka på sitt eget sätt att leva som det normala och att se ner på livsstilar som skiljer sig från det.
Young people are apt to waste time.
Unga människor är benägna att slösa tid.