Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "approximate" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "ungefärlig" till svenska språket

EnglishSwedish

Approximate

[Ungefärlig]
/əprɑksəmət/

verb

1. Be close or similar

 • "Her results approximate my own"
  synonym:
 • approximate
 • ,
 • come close

1. Vara nära eller liknande

 • "Hennes resultat närmar sig mina egna"
  synonym:
 • ungefärlig
 • ,
 • kom nära

2. Judge tentatively or form an estimate of (quantities or time)

 • "I estimate this chicken to weigh three pounds"
  synonym:
 • estimate
 • ,
 • gauge
 • ,
 • approximate
 • ,
 • guess
 • ,
 • judge

2. Döm preliminärt eller gör en uppskattning av (kvantiteter eller tid)

 • "Jag uppskattar att den här kycklingen väger tre pund"
  synonym:
 • uppskattning
 • ,
 • mätare
 • ,
 • ungefärlig
 • ,
 • gissa
 • ,
 • domare

adjective

1. Not quite exact or correct

 • "The approximate time was 10 o'clock"
 • "A rough guess"
 • "A ballpark estimate"
  synonym:
 • approximate
 • ,
 • approximative
 • ,
 • rough

1. Inte helt exakt eller korrekt

 • "Den ungefärliga tiden var klockan 10"
 • "En grov gissning"
 • "En uppskattning av bollplank"
  synonym:
 • ungefärlig
 • ,
 • approximativ
 • ,
 • grov

2. Very close in resemblance

 • "Sketched in an approximate likeness"
 • "A near likeness"
  synonym:
 • approximate
 • ,
 • near

2. Mycket nära i likhet

 • "Skissade i en ungefärlig likhet"
 • "En nära likhet"
  synonym:
 • ungefärlig
 • ,
 • nära

3. Located close together

 • "With heads close together"
 • "Approximate leaves grow together but are not united"
  synonym:
 • approximate
 • ,
 • close together(p)

3. Ligger nära varandra

 • "Med huvuden tätt intill varandra"
 • "Ungefärliga blad växer ihop men är inte förenade"
  synonym:
 • ungefärlig
 • ,
 • tätt intill varandra(p)