Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "appreciate" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "uppskatta" till svenska språket

EnglishSwedish

Appreciate

[Uppskatta]
/əpriʃiet/

verb

1. Recognize with gratitude

 • Be grateful for
  synonym:
 • appreciate

1. Känna igen med tacksamhet

 • Var tacksam för
  synonym:
 • uppskatta

2. Be fully aware of

 • Realize fully
 • "Do you appreciate the full meaning of this letter?"
  synonym:
 • appreciate
 • ,
 • take account

2. Vara fullt medveten om

 • Förverkliga fullt ut
 • "Uppskattar du den fulla innebörden av detta brev?"
  synonym:
 • uppskatta
 • ,
 • ta hänsyn

3. Hold dear

 • "I prize these old photographs"
  synonym:
 • prize
 • ,
 • value
 • ,
 • treasure
 • ,
 • appreciate

3. Håll kär

 • "Jag prisar dessa gamla fotografier"
  synonym:
 • pris
 • ,
 • värde
 • ,
 • skatt
 • ,
 • uppskatta

4. Gain in value

 • "The yen appreciated again!"
  synonym:
 • appreciate
 • ,
 • apprize
 • ,
 • apprise
 • ,
 • revalue

4. Värdeökning

 • "Yenen uppskattade igen!"
  synonym:
 • uppskatta
 • ,
 • informera
 • ,
 • omvärdera

5. Increase the value of

 • "The germans want to appreciate the deutsche mark"
  synonym:
 • appreciate
 • ,
 • apprize
 • ,
 • apprise

5. Öka värdet av

 • "Tyskarna vill uppskatta den tyska marken"
  synonym:
 • uppskatta
 • ,
 • informera

Examples of using

We appreciate your promptness.
Vi uppskattar din snabbhet.
We appreciate your cooperation in this.
Vi uppskattar ert samarbete i detta.
We appreciate your coming.
Vi uppskattar att du kommer.