Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "appointment" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "utnämning" till svenska språket

EnglishSwedish

Appointment

[Utnämning]
/əpɔɪntmənt/

noun

1. The act of putting a person into a non-elective position

 • "The appointment had to be approved by the whole committee"
  synonym:
 • appointment
 • ,
 • assignment
 • ,
 • designation
 • ,
 • naming

1. Handlingen att sätta en person i en icke-valbar position

 • "Utnämningen måste godkännas av hela kommittén"
  synonym:
 • utnämning
 • ,
 • uppdrag
 • ,
 • beteckning
 • ,
 • namngivning

2. A meeting arranged in advance

 • "She asked how to avoid kissing at the end of a date"
  synonym:
 • date
 • ,
 • appointment
 • ,
 • engagement

2. Ett möte ordnat i förväg

 • "Hon frågade hur man undviker att kyssas i slutet av en dejt"
  synonym:
 • datum
 • ,
 • utnämning
 • ,
 • engagemang

3. (usually plural) furnishings and equipment (especially for a ship or hotel)

  synonym:
 • appointment
 • ,
 • fitting

3. (vanligtvis plural) inredning och utrustning (särskilt för ett fartyg eller hotell)

  synonym:
 • utnämning
 • ,
 • passande

4. A person who is appointed to a job or position

  synonym:
 • appointee
 • ,
 • appointment

4. En person som är utsedd till en tjänst eller tjänst

  synonym:
 • utnämnd
 • ,
 • utnämning

5. The job to which you are (or hope to be) appointed

 • "He applied for an appointment in the treasury"
  synonym:
 • appointment

5. Jobbet som du är (eller hoppas bli) utsedd till

 • "Han ansökte om förordnande i statskassan"
  synonym:
 • utnämning

6. (law) the act of disposing of property by virtue of the power of appointment

 • "She allocated part of the trust to her church by appointment"
  synonym:
 • appointment

6. (lag) handlingen att förfoga över egendom i kraft av utnämningsbefogenheten

 • "Hon tilldelade en del av förtroendet till sin kyrka efter överenskommelse"
  synonym:
 • utnämning

Examples of using

I have an appointment with the doctor.
Jag har en tid hos doktorn.
I have an appointment with Tom.
Jag har ett möte med Tom.
I'd like to cancel my appointment for tomorrow.
Jag skulle vilja avboka min tid till imorgon.