Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "appendage" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "bilaga" till svenska språket

EnglishSwedish

Appendage

[Bihang]
/əpɛndɪʤ/

noun

1. An external body part that projects from the body

 • "It is important to keep the extremities warm"
  synonym:
 • extremity
 • ,
 • appendage
 • ,
 • member

1. En extern kroppsdel som skjuter ut från kroppen

 • "Det är viktigt att hålla extremiteterna varma"
  synonym:
 • extremitet
 • ,
 • bihang
 • ,
 • medlem

2. A natural prolongation or projection from a part of an organism either animal or plant

 • "A bony process"
  synonym:
 • process
 • ,
 • outgrowth
 • ,
 • appendage

2. En naturlig förlängning eller projektion från en del av en organism antingen djur eller växt

 • "En benig process"
  synonym:
 • process
 • ,
 • utväxt
 • ,
 • bihang

3. A part that is joined to something larger

  synonym:
 • appendage

3. En del som är sammanfogad med något större

  synonym:
 • bihang