Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "appearance" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "utseende" till svenska språket

EnglishSwedish

Appearance

[Utseende]
/əpɪrəns/

noun

1. Outward or visible aspect of a person or thing

  synonym:
 • appearance
 • ,
 • visual aspect

1. Yttre eller synlig aspekt av en person eller sak

  synonym:
 • utseende
 • ,
 • visuell aspekt

2. The event of coming into sight

  synonym:
 • appearance

2. Händelsen att komma i sikte

  synonym:
 • utseende

3. Formal attendance (in court or at a hearing) of a party in an action

  synonym:
 • appearance
 • ,
 • appearing
 • ,
 • coming into court

3. Formell närvaro (i domstol eller vid en förhandling) av en part i en talan

  synonym:
 • utseende
 • ,
 • dyker upp
 • ,
 • kommer till domstol

4. A mental representation

 • "I tried to describe his appearance to the police"
  synonym:
 • appearance

4. En mental representation

 • "Jag försökte beskriva hans utseende för polisen"
  synonym:
 • utseende

5. The act of appearing in public view

 • "The rookie made a brief appearance in the first period"
 • "It was bernhardt's last appearance in america"
  synonym:
 • appearance

5. Handlingen att framträda i allmänhetens syn

 • "Rookien gjorde ett kort framträdande i den första perioden"
 • "Det var bernhardts sista framträdande i amerika"
  synonym:
 • utseende

6. Pretending that something is the case in order to make a good impression

 • "They try to keep up appearances"
 • "That ceremony is just for show"
  synonym:
 • appearance
 • ,
 • show

6. Låtsas att något är fallet för att göra ett gott intryck

 • "De försöker hålla uppe utseendet"
 • "Den ceremonin är bara för show"
  synonym:
 • utseende
 • ,
 • visa

Examples of using

Tom remarked on Mary's appearance.
Tom anmärkte på Marys utseende.
Savages fear the appearance of a fierce wild beast.
Vildar fruktar utseendet på ett häftigt vilddjur.
Tom is very particular about his appearance.
Tom är väldigt noggrann med sitt utseende.