Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "apologize" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "ursäkta" till svenska språket

EnglishSwedish

Apologize

[Be om ursäkt]
/əpɑləʤaɪz/

verb

1. Acknowledge faults or shortcomings or failing

 • "I apologized for being late"
 • "He apologized for the many typoes"
  synonym:
 • apologize
 • ,
 • apologise

1. Erkänna fel eller brister eller misslyckas

 • "Jag bad om ursäkt för att jag kom för sent"
 • "Han bad om ursäkt för de många stavfelen"
  synonym:
 • be om ursäkt

2. Defend, explain, clear away, or make excuses for by reasoning

 • "Rationalize the child's seemingly crazy behavior"
 • "He rationalized his lack of success"
  synonym:
 • apologize
 • ,
 • apologise
 • ,
 • excuse
 • ,
 • justify
 • ,
 • rationalize
 • ,
 • rationalise

2. Försvara, förklara, rensa bort eller komma med ursäkter för genom att resonera

 • "Rationalisera barnets till synes galna beteende"
 • "Han rationaliserade sin brist på framgång"
  synonym:
 • be om ursäkt
 • ,
 • ursäkt
 • ,
 • motivera
 • ,
 • rationalisera

Examples of using

Tom attempted to apologize in French.
Tom försökte be om ursäkt på franska.
I think he should apologize to the teacher.
Jag tycker att han ska be läraren om ursäkt.
You should apologize to her for coming late.
Du borde be henne om ursäkt för att du kom sent.