Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "apocalypse" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "apokalyps" till svenska språket

EnglishSwedish

Apocalypse

[Apokalyps]
/əpɑkəlɪps/

noun

1. A cosmic cataclysm in which god destroys the ruling powers of evil

  synonym:
 • apocalypse

1. En kosmisk katastrof där gud förstör ondskans härskande krafter

  synonym:
 • apokalyps

2. The last book of the new testament

 • Contains visionary descriptions of heaven and of conflicts between good and evil and of the end of the world
 • Attributed to saint john the apostle
  synonym:
 • Revelation
 • ,
 • Revelation of Saint John the Divine
 • ,
 • Apocalypse
 • ,
 • Book of Revelation

2. Nya testamentets sista bok

 • Innehåller visionära beskrivningar av himlen och av konflikter mellan gott och ont och av världens undergång
 • Tillskrivs aposteln johannes
  synonym:
 • Uppenbarelse
 • ,
 • Uppenbarelse av Johannes den gudomlige
 • ,
 • Apokalyps
 • ,
 • Uppenbarelseboken

Examples of using

What would you do in the event of a zombie apocalypse?
Vad skulle du göra i händelse av en zombieapokalyps?